Privacybeleid

Voor deze website geldt de privacy verklaring van Claim Your Space.

Claim Your Space Privacy Verklaring
Claim Your Space, gevestigd aan Christoffel Wüststraat 18 5246 GW Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://claimyourspace.nu
Christoffel Wüststraat 18 5246 GW Rosmalen
+31638320274
Claim Your Space is te bereiken via info@claimyourspace.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Claim Your Space verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens worden nooit via derden verwerft en gebruikt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer jij contact opneemt via de website, vragen wij (Claim Your Space) om jouw naam en e-mail adres. Door het inplannen van een afspraak worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens worden verwijderd, zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Voor facturatie en de financiële administratie worden jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens verwerkt. Zonder deze gegevens kan jouw betaling niet verwerkt worden. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten deze gegevens 7 jaar bewaard worden. Na deze periode worden jouw gegevens verwijderd.

Als je het Claim Your Space coachtraject volgt, dan vragen wij om jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres. Ook wordt de voortgang uit de sessies vastgelegd in een (elektronisch) dossier om het traject mogelijk te maken. In dit dossier worden naast bovenstaande gegevens ook de reflectieverslagen van de sessies en eventuele ‘huiswerk’-opdrachten bewaard. Bovenstaande gegevens en het dossier worden tot 7 jaar na afronding van het traject bewaard, tenzij jij eerder een verzoekt doet tot verwijdering, of de wet anders verlangt.

Als jij een reactie achterlaat op mijn blog(s), dan verzamelen wij jouw voor- en achternaam, je e-mail adres, het IP adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatardienst indien je dit gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatardienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is
je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd worden in plaats van ze te moeten modereren.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, worden jouw voor- en achternaam en de inhoud van jouw bericht verwerkt. Recensies over de diensten van Claim Your Space kunnen op de website ClaimYourSpace.nu en social media kanalen geplaatst worden uit commercieel belang en zullen verwijderd worden als deze niet meer representatief zijn voor de bedrijfsvoering of jij hiertoe een verzoek doet.

Alle overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden in bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. De maximale bewaartermijn is 7 jaar tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering, of de wet anders verlangt.

Niemand is verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. De consequentie van dit niet doen is dat jij geen gebruik kunt maken van de diensten en/of website van Claim Your Space, omdat deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het door ons uitvoeren van diensten en/of van een
overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@claimyourspace.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Claim Your Space verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Claim Your Space verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Claim Your Space wilt benadrukken geen persoonsgegevens buiten de EU te verwerken of te laten verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Claim Your Space maakt geen geautomatiseerde besluiten, die rechtsgevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Claim Your Space) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Claim Your Space verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Claim Your Space blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Claim Your Space gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Claim Your Space en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@claimyourspace.nu. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Claim Your Space wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Claim Your Space neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@claimyourspace.nu.

Een Bredere blik op de Liefde | Relatiecoaching draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders